Bezpečnostní pokyny

 • Messina dbá na používání vosku nejvyšší kvality od spolehlivých dodavatelů. Bavlněný knot zajišťuje bezpečnost při jeho spalování, stačí jej pouze přistřihnout při opětovném zapálení vonné svíčky. Vonné esence jsou výrobcem určeny přímo pro používání svíček.
 • Messina svíčky vyrábí z kvalitního parafínu a palmového vosku. Jelikož nepoužívá aditiva, je nutné pod každou svíci umístit nehořlavý tácek kvůli stékání vosku. Svíčku vždy umístěte na rovný a žáruvzdorný povrch na nehořlavý, dostatečně velký, rovný podstavec s dostatečně velkou plochou. 
 • Jakmile svíčku poprvé zapálíte, nechte ji hořet tak dlouho, dokud se vosk rozpustí po celém povrchu “jezírko”, až k okrajům svíce. Tím zabráníte vytváření nevzhledného "tunelu" a prodloužíte svíčce životnost. Mějte trpělivost – správné rozpuštění může trvat 2 až 4 hodiny.
 • Výška plamene se může v čase měnit, a dokonce občas působit, že vyhasíná, ale to je v pořádku. I když se zdá, že máte nízký plamen, stále hoří a postupně se jeho výška vrátí. Pokud si všimnete, že vaše svíčka začne vytékat, uhaste ji. Počkejte, až vosk zcela ztuhne, a teprve poté svíčku opět zapalte. Tím zajistíte bezpečné a dlouhodobé hoření svíčky a předejdete možným komplikacím.
 • Rozpuštěný vosk udržujte v čistotě, bez ohořelých zápalek a nečistot.
 • Pro odstranění prachu ze svíčky použijte nylon nebo měkký hadřík. Jemným třením opatrně odstraňte nečistoty. Hadřík mějte suchý nebo jemně navlhčený vodou.
 • Nezapalujte svíčky v žádném jiném předmětu, který pro to není speciálně určen. Skleněné svíčky jsou vyráběny speciálně tak, aby odolaly teplotním změnám, ke kterým u pálení svíček dochází, což obyčejné sklo není.
 • Mějte svíčku na očích, nenechávejte ji hořet bez dozoru.
 • Svíčky používejte v dobře větrané místnosti, nikdy však v průvanu. Předmět, který způsobuje průvan, může být například stropní větrák, klimatizace nebo větřík.
 • Svíčku nikdy nezapalujte poblíž hořlavých materiálů.
 • Neumisťujte svíčky do uzavřených nebo těsných nádob. Nepoužívejte tenkostěnné materiály. Umístění svíčky do uzavřené nádoby může vést k nadměrnému hromadění tepla a může způsobit její poškození.
 • Pokud se rozhodnete umístit svíčku do nádoby, ujistěte se, že je k tomuto účelů vhodná, vosk může volně vytékat, je dostatečně prostorná a umožňuje bezpečný odvod tepla.
 • Mezi hořícími svíčkami mějte dostatečnou vzdálenost, minimálně 20 cm
 • Svíčku udržujte mimo dosah dětí, nejedná se o hračku.
 • Svíčku udržujte mimo dosah domácích zvířat a věcí, které by mohly vzplanout, a také mimo zdrojů tepla.
 • Nezapalujte svíčky tam, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření, nebo v přesvíceném interiéru (např. pod reflektory). Svíčka hoří rychleji a výslednému efektu tím nijak neprospějete. Svíčku nechte provonět hezky pomalu a v klidu.
 • Udržujte knot čistý a o délce 5 mm. Tím podpoříte rovnoměrné spalování a stabilní plamen. Správně by měl být plamínek ve tvaru slzy a ve vzpřímené poloze.
 • Knot nezkracujte, dokud není vyšší než 6 mm, nebo dokud plamen není vyšší než 3 cm, případně dokud svíčka nezačne kouřit, bliká nebo je plamen příliš vysoko, nebo když svíčka při hoření utváří na nádobě saze. Pokud se toto objeví, šetrně svíčku zhasněte, nechejte knot i vosk úplně vychladnout a zkraťte knot na 5 mm, a to jemným odlomením spálených konců konečky prstů. Zbytky odlomeného knotu odstraňte, než svíčku znovu zapálíte. Poté můžete svíčku znovu zapálit. Rozhodně do svíčky nefoukejte.
 • Svíčky chraňte před vibracemi.
 • Nehaste vodou.
 • Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
 • Vylévejte přebytečný vosk, pokud se knot utápí nebo plave ve vosku, pozor vosk je horký, nechte jej vychladnout.
 • Nikdy s hořící svíčkou nehýbejte, nepřemisťujte ji, nebo z ní nevylévejte horký vosk, dokud svíčka hoří.
 • Svíčky vždy skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Svíčky by měly stát vždy rovně, aby nedošlo k deformaci.
 • Pokud je svíčka příliš aromatická, mějte při hoření otevřené okna/dveře, vůně se příjemně rozptýlí. Jestli si naopak vůni chcete více vychutnat, zapalte svíčku v uzavřené místnosti. Místnost bude provoněná dle velikosti cca. po 30 minutách.
 • Ke zdobení svíček jsou někdy využity drahé kameny. Vyjměte tyto tyto předměty po jejich vychladnutí, nebo nástroji k tomu určenými.
 • Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů není důvodem k reklamaci.